Discussie Actueel: failliete ziekenhuizen

Abraham54

Admin
Ondersteuning
Met afschuw heb ik het nieuws gelezen dat de gehele MC-ziekenhuis organisatie failliet verklaard is.
Ook lees ik dat veel zorgverleners inmiddels als zorg-zzp'er staan ingeschreven bij Kamers van Koophandel.

Via NOS
Het aantal werknemers in de zorg dat ontslag neemt om zich daarna als zzp'er te laten inhuren, is sterk toegenomen.
De zorgmedewerkers zijn onder meer de werkdruk en administratieve lasten bij hun werkgever zat, meldt de Volkskrant.
In de eerste negen maanden van dit jaar schreven ongeveer 10.000 mensen zich in als zorg-zzp'er bij de Kamer van Koophandel,
een stijging van 20 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
Door de grote krapte op de arbeidsmarkt kunnen de werknemers ook als zzp'er genoeg werk en inkomen krijgen.
Dat leidt echter tot problemen: zo stijgen de loonkosten voor zorginstellingen en wordt de werkdruk van het vaste personeel hoger.
Uit het Volkskrant artikel:
Onwerkbare situatie dreigt
De ontwikkeling zet zich dit jaar in nog hoger tempo voort, blijkt uit een rondgang van de Volkskrant.
Tegelijkertijd kunnen bemiddelingsbureaus de vraag naar de zzp’ers niet aan. Ralph Smeets, die met zijn bureau Zorgzuster maandelijks 1.700 mensen aan tijdelijk werk helpt: ‘De vraag is twee keer zo groot als mijn aanbod.’
Dat leidt ertoe dat zzp’ers hogere tarieven kunnen vragen. Verpleegorganisaties melden dat de tarieven die verpleegkundigen en verzorgenden rekenen 10 tot 12 procent hoger liggen dan een jaar geleden.

Daarbovenop betalen zorginstellingen bemiddelingskosten en in sommige gevallen btw.
‘Zonde van het geld. Dat besteden we liever aan onze cliënten’, zegt Frank Bluiminck, directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Gevolg van het toenemend aantal zzp’ers is ook dat de werkdruk van de krachten met een vast dienstverband toeneemt.
Werkroosters zijn nauwelijks meer rond te krijgen.

Volgens Jacqueline Joppe, vicevoorzitter bij ActiZ, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg, dreigt er ‘een onwerkbare situatie te ontstaan’.

Vertegenwoordigers van brancheverenigingen van de andere grote zorgsectoren – de ziekenhuizen, de ggz, en de gehandicaptenzorg – herkennen dit ‘ongewenste’ beeld, zeggen zij tegen de Volkskrant.

‘Stille revolutie’
Volgens de branchevereniging voor zzp’ers in de zorg willen de werkgevers maar niet onder ogen zien waarom hun werknemers vertrekken. ‘Wij zien dit als een stille revolutie. Mensen nemen het heft in eigen handen, zij pikken niet langer hoezeer hun dagelijks werk is af komen te staan van hun drijfveer – het verlenen van goede zorg’, zegt Lex Tabak, mede-directeur van SoloPartners, dat zo’n 8.500 zorg-zzp’ers vertegenwoordigt. ‘Maar we komen maar niet met de zorgwerkgevers hierover in gesprek.’ Daardoor, zegt Tabak, ‘nadert rap het moment dat de balans tussen vast en flex doorslaat naar de verkeerde kant.’

Er ligt inderdaad een taak voor de werkgevers, vindt ActiZ-vicevoorzitter Joppe, om de flexibiliteit te bieden die past bij de levensfase van de werknemers – minder nachtdiensten voor oudere werknemers of mensen met jonge gezinnen, bijvoorbeeld. Maar tegelijkertijd, zegt zij, staan de werkgevers door de personeelsschaarste met hun rug tegen de muur.
Joppe: ‘Die gewenste vrijheid maakt het nou juist zo ingewikkeld in ons type organisatie. Wij moeten immers 24 uur per dag, zeven dagen per week zorg leveren.’
Bovendien: als meer mensen vertrekken, wordt de druk op de rest van het team vergroot. Wat weer leidt tot hoger verzuim en verloop. Een vicieuze cirkel.

Ik denk dat wat de rijksoverheid in jaar 2005 heeft besloten ten grondslag ligt waarom het ziekenhuizen over het algemeen niet voor de wind gaat en het personeel veel tijd aan administratie kwijt is.

WikiPedia
Financiering
In de strijd van de overheid om de kosten van de gezondheidszorg te beheersen, moeten ziekenhuizen winstgevend worden. Ziekenhuizen moeten hun bestaansrecht bewijzen. Diensten worden aangeboden tegen een afgesproken vergoeding. Productiecijfers dienen gehaald te worden. Het ziekenhuis wordt als een bedrijf gerund door managers.
Tegenstrijdig is dat de zorgplicht voor een ziekenhuis blijft, terwijl zaken als financiering, verzekeringen, wachtlijsten en politiek een belangrijke rol spelen.

Een belangrijke stap naar "marktwerking in de zorg" is de invoering van de DBC-systematiek.

Een andere belangrijke stap is de aandacht die uitgaat naar de capaciteitsplanning in de steeds complexer wordende logistieke processen in het ziekenhuis. Capaciteitsplanning in ziekenhuizen is het proces van het bepalen en het zo efficiënt mogelijk inzetten van de benodigde hoeveelheid productie capaciteit (specialisten, verzorgend personeel, OK ruimte, bedden, materialen) om afspraken ten aanzien van productiecijfers na te komen.

De trend om ziekenhuizen te commercialiseren is niet zonder risico. Epidemiologisch onderzoek van de Canadese overheid naar het sterftecijfer waarbij commerciële ziekenhuizen en niet-commerciële ziekenhuizen worden vergeleken, heeft aangetoond dat het sterftecijfer hoger is in commerciële ziekenhuizen.[bron?]
WiKiPedia
Ziekenhuisfinanciering
Ziekenhuisfinanciering is het financieringsstelsel van ziekenhuizen en is met ingang van 1 januari 2005 ingrijpend veranderd. Vanaf 1 januari zal het declareren van ziekenhuizen voor het grootste deel via Diagnosebehandelcombinaties (DBC's) lopen. Tot en met 31 december 2004 is de financiering van ziekenhuizen geregeld via budgettering.
Budget
Een ziekenhuis krijgt van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) jaarlijks een budget toegewezen. Dit budget is uit verschillende componenten samengesteld, onder andere:
  • Het aantal inwoners van het verzorgingsgebied van het ziekenhuis
  • Het aantal bedden van het ziekenhuis
  • De verwachte "productie" die een ziekenhuis zal draaien
Het geld in dit budget wordt niet, zoals bij AWBZ instellingen, automatisch elke maand overgemaakt naar de zorginstelling. Het ziekenhuis moet zelf naar zorgverzekeraars, collega-ziekenhuizen en patiënten verrichtingen factureren om het geld binnen te krijgen. Verrichtingen zijn door de NZa vastgestelde medische handelingen waar een door de NZa vastgesteld tarief aan hangt. Een speciaal type verrichting is de verpleegdag.
Debiteuren
De instellingen of personen waar naar gefactureerd wordt, de debiteuren, zijn een uit de volgende opties:
  • Zorgverzekeraars. In de regel is in het ziekenhuis bekend waar een patiënt verzekerd is. Er wordt dan gefactureerd naar zijn zorgverzekeraar. Deze krijgt de declaraties van al zijn patiënten meestal in één keer opgestuurd. De meeste van deze declaraties gaan tegenwoordig elektronisch via declaratieportalen VECOZO en Infomedics. Het formaat waarmee wordt gecommuniceerd, wordt bepaald door Vektis. Zie ook de externe links onderaan de pagina.
  • Collega-ziekenhuizen. Het komt voor dat een ziekenhuis bepaalde verrichtingen uitbesteedt omdat in het ziekenhuis zelf daarvoor de faciliteiten niet aanwezig zijn. In dat geval factureert het ziekenhuis of laboratorium dat de verrichtingen uitvoert naar het ziekenhuis dat de verrichting heeft aangevraagd. Deze laatste declareert de verrichting daarna bij de zorgverzekeraar of patiënt.
  • Patiënten. In sommige gevallen is het ziekenhuis genoodzaakt de nota naar de patiënt te sturen. Dit geldt voor verrichtingen die niet door de zorgverzekeraar vergoed worden, zoals plastische chirurgie. Een andere oorzaak kan zijn dat de patiënt niet verzekerd is uit principe of door nalatigheid. Een derde mogelijkheid is dat de verzekering van de patiënt niet bekend is bij het ziekenhuis. In dat geval moet de patiënt de nota zelf indienen bij de zorgverzekeraar.
Analyse zzp’ers in de zorg
Het aantal zzp’ers in de zorg neemt snel toe.
Begrijpelijk, want als zorg-zzp’er valt er goed geld te verdienen, ligt het werk voor het oprapen en maak je je eigen roosters.
Maar voor werkgevers is het een ramp. De voor- en nadelen op een rij.

Ik denk zelf dat de Diagnosebehandelcombinaties (DBC's) als financieringsmiddel het probleem is en dat daardoor de zorgverzekeraars ondanks de NZA de steds meer macht hebben gekregen, want ook zij moeten en zullen winst maken.
 

Kate

PCS Senior
Dat heb je allemaal goed gezien en gepost. Het is één groot schandaal, en het is niet zo gemakkelijk om hier weer uit te komen. Het woord geld is het belangrijkste woord in een serie artikelen over het lichaam van zieke mensen, die op deze manier afhankelijk worden van een ondoorzichtig budget.
Er zijn ongetwijfeld landen waar dit alles beter geregeld is. Wordt daar in het geheel niet naar gekeken? Kunnen we daar niets van leren? Of zijn wij het braafste jongetje van de klas dat alles naar zijn eigen hand wil zetten. Het is onbegrijpelijk!!
 

Black Tiger

Moderator
Ondersteuning
Bijzonder vervelend maar je kon er op wachten dat dit zou gaan gebeuren.
Inderdaad GELD. En wij betalen steeds meer en de zorg wordt steeds duurder... maar waaraan dan? Er gaat veel te veel geld naar zorgverzekeraars en managers die winst moeten maken en geld moeten verdienen.
Letterlijk en figuurlijk dus over onze rug.

Ik ben eens benieuwd of die tegenstanders van het vroegere ziekenfonds (waar velen weer naar terug willen) straks nog zo blij zijn met dit systeem.
Het ziekenfonds met daarnaast de particuliere verzekering bij diverse zorgverzekeraars voor mensen vanaf een bepaald inkomen was helemaal zo slecht niet. In elk geval zeker niet slechter als het huidige systeem wat alleen maar continue duurder wordt waarbij je zelf meer moet bijbetalen en chronisch zieken gestraft worden voor hun ziek zijn.
 

Paul

Paul
In nederland wordt overal uitsterfbeleid uitgevoerd. Je ziet het op het moment gebeuren met de woonwagenkampen, de koop en huur sector, de zorg, de ouderen, de starters, en het gaat maar door. Opzettelijk maken ze alles duur met als gevolg dat er mensen worden verdreven. Ook de ziekenhuizen hebben er mee te maken. Op de prive parkeerplaatsen van doctoren zie je ferarri, jaguar, audi en andere dure auto's staan die gratis kunnen parkeren. En op de rest van de parkeerplaatsen staan overal dure parkeerautomaten. En meestal niet in de buurt van de ingang en daarom noem ik ze altijd buitenwijk parkeerplaatsen. Kortom er gaat veel te veel geld naar de doctoren en niet naar de patient, en het verschil tussen arm en rijk groeit steeds groter.

Ruim 50 patienten moeten nu naar een ander ziekenhuis en voor sommigen is dat een groot probleem. Blijkbaar kan een ziekenhuis failliet gaan in dit tijdperk en in mijn ogen kun je het niet meer uitleggen. Ik mag hopen dat er meer mensen bijkomen die het uitsterfbeleid zien en hun gezonde verstand gaan gebruiken.
 

Abraham54

Admin
Ondersteuning
Ik vermoed dat het failliet verklaren van de MC-groep nog maar het topje van de "ijsberg" is.
Ik denk dat veel ziekenhuizen inmiddels al langer problemen hebben, problemen die vrijwel hetzelfde zijn als waar de MC-groep ten onder is gegaan.

Omdat ziekenhuizen wettelijk winst dienen te maken, zullen ook ondernemers ziekenhuizen zien als winstobject, waarbij het maatschappelijk aspect die ziekenhuizen hebben, op termijn verloren zal gaan en ziekenhuizen puur fabrieken worden, waarbij je als patiënt moet blijven hopen op de juiste behandeling.
Dat je daarbij niet erg lang een bed mag bezeten, is nu al grotendeels aan de orde van de dag.

Ik begrijp nu ook, waarom een goede kennis van mij zijn warme eten niet om zes uur 's avonds kreeg, maar al om twaalf uur 's mddags, op het moment dat hij veel bezoek had en nog erger: ondanks een in het ziekenhuis opgelopen longontsteking werd hij ontslagen,
 

Paul

Paul
De ziekenhuizen zullen inderdaad op termijn fabrieken worden en ik denk dat ze het al zijn. In amerika zijn de resultaten van de marktwerking in ziekenhuizen al jarenlang zichtbaar. Als je in amerika per ambulance het ziekenhuis binnenkomt kijkt men eerst naar wat voor verzekering je hebt. Als je verzekering vervolgens lager is dan een ander, zetten ze je weer achterin de rij. Van de amerikanen hebben we geleerd hoe het niet moet, maar toch gaan we die kant op. En waarom we nog altijd in de rij blijven staan is mij een raadsel.

Waarom marktwerking in de zorg helemaal nooit gaat werken is de manier waarop het allemaal met elkaar in verband staat. Artsen krijgen te hoge salarissen net als voetballers en dat gaat ten koste van de prestatie. Verzekeraars hebben miljarden op de plank liggen waar niks mee gebeurd. Veel mensen geven aan nauwelijks meer eigen risico te kunnen betalen en vinden het te veel hoog. De oplossing is dan om het eigen risico voorlopig niet verder te verhogen, maar de zorgpremie zelf gaat in 2019 dan wel weer met een tientje omhoog.

Het is mij ook een raadsel waarom mensen in dit land als schooljongens worden behandeld.
 

Gstrings

Bekend gezicht
eenzijdige opzegging van een contract van de Zorgverzekeraar?!?! ai ai ai... waanzin dit! zeker gezien historie en grondslag van het ziekenhuis, wat is idd eigenlijk idd de basis van een ziekenhuis! Mensen helpen, beter maken, verzorgen, behandelen...

Het is ook voor de rijke mensen niet meer te betalen uiteindelijk...
Zeker is marktwerking is doorgedraafd, ook de teams die moeten werken, tov meerdere partijen, stakeholders bijv tov management van het ziekenhuis, maar ook chirurgen en de verpleging... en behandelingen en aftercare en revalideren (fysio en dergelijke) een kader van 4 of 5 en hoe deze lijnen in verhouding verlopen klopt niet, verpleging zit dicht bij de patienten, die verzorgen en voeren ook heel veel werk uit dat eigenlijk voor de chirurg is, en die bepaald, maar kan niet altijd aanwezig zijn, dus veel wordt door verpleging gedaan. Maar wie bepalen het? of iets teveel gaat kosten of dat het een KPI is waarbij een doel wordt gehaald en het doel voor wie?? Management vaak iov of iom stakeholders, en tussen de partijen zitten gewoon afstanden die niet zouden mogen. ... maar deze contractbreuk, schrijnend... ZORGverzekeraar... amai... zo onwerkelijk dit.
 

Abraham54

Admin
Ondersteuning
Het is bekend geworden dat de MC-Groep kankermedicijnen in Duitsland kochten.
Dit - terwijl ze wisten dat het niet vergoed zou worden door de zorgverzekeraars in Nederland.
Bovendien zouden de kosten van de inkoop hiervan zo'n beetje gelijk zijn aan het verlies dat werd opgebouwd.

Falend beleid dus.
Terwijl die ziekenhuisgroep juist aan de inkoopkant een vuist had kunnen maken!
 

Gstrings

Bekend gezicht
zo'n 5 miljoen verlies al snel, pas mei 2018 op andere chemo-meds overgegaan :S hoezo window(s)dressing... tis geen sla noch salade, ook kan je niet die windows ff openen, 5mio schuld eruit kukkelen en weer door... echt bruut misgestuurd bijna moedwillig want ze waren op de hoogte, welke verstrengeling is dit geweest en ik hoop dat deze twee bestuurders wel erop worden 'aangesproken'... <=quotations niet voor niets...
 
Bovenaan Onderaan