• Welkom
    PiepComp Support is een modern en gezellig forum; ons devies is snelheid en geen reclame!

    De regering heeft vanwege het “coronavirus” werknemers aangeraden om thuiswerker te worden, wij bieden derhalve een "computer APK" aan.

    Wordt ook lid! Computer APK

Nieuws Google Apple Contact Tracing platform

Abraham54

Admin
Team lid
Lid geworden
2 aug 2016
Reacties
16.227
Reaction score
2.833
Punten
113
Leeftijd
66

Universitair hoofddocent waarschuwt:
Google Apple Contact Tracing platform (GACT) is een
wolf in schaapskleren


maandag 20 april 2020, 18:59 door Redactie, 38 reacties

De beslissing van Apple en Google om bluetooth contact tracing in iOS en Android in te gaan bouwen heeft grote
gevolgen voor smartphonegebruikers, zo waarschuwt Jaap-Henk Hoepman, universitair hoofddocent bij de
Radboud Universiteit Nijmegen en privacyonderzoeker, op zijn persoonlijke blog Xot.nl.

Beide techbedrijven komen volgende maand met een programmeerinterface (API) die voor interoperabiliteit tussen
Android- en iOS-toestellen zorgt die van bluetooth contactonderzoekapps gebruikmaken. Via de API kunnen
dergelijke apps de bluetooth-radio gebruiken en zo bijhouden met wie de gebruiker in contact is gekomen.

In juni wordt bluetooth contact tracing direct in het besturingssysteem verwerkt. Dit zal via een update gebeuren.
Doordat contact tracing straks onderdeel van het besturingssysteem wordt kunnen gebruikers het niet meer
verwijderen zoals bij een app het geval is.

Het is deze stap waar Hoepman zich zorgen over maakt. Doordat de technologie direct aan de besturingssystemen
wordt toegevoegd zal die continu voor allerlei apps beschikbaar zijn. "Contact tracing is daardoor niet langer beperkt
in tijd of beperkt in gebruik om alleen de verspreiding van het coronavirus te traceren en beperken. Dit houdt in dat
twee zeer belangrijke waarborgen om onze privacy te beschermen overboord worden gegooid", aldus de privacyonderzoeker.

Apple en Google creëren op deze manier een platform voor contact tracing dat wereldwijd op de meeste smartphones
werkt. "Tenzij de juiste waarborgen aanwezig zijn zou dit voor een globaal massasurveillancesysteem zorgen dat betrouwbaar
kan volgen wie met wie in contact is geweest, op welk moment en hoe lang", gaat Hoepman verder.

Elke app die goedkeuring van Apple en Google krijgt, al dan niet onder dwang of economische motieven, kan van de
ingebouwde contact tracing gebruikmaken, wat ook voor de techbedrijven zelf geldt.

Een ander probleem dat Hoepman aankaart is dat de techbedrijven zich nu zo hebben gepositioneerd dat hun platform
nagenoeg de enige manier is om contact tracing via smartphones uit te voeren. "Met deze stap hebben Apple en Google
zichzelf onmisbaar gemaakt, en garanderen zo dat deze potentiële wereldwijde surveillancetechnologie ons wordt
opgedrongen. En als gevolg dat alle onderliggende microdata van elk contacttracingsysteem wordt opgeslagen op de
telefoons die zij controleren", stelt de privacyonderzoeker.

Bij het toepassen van contact tracing wordt steeds geroepen dat dit decentraal plaatsvindt of zou moeten plaatsvinden,
maar Hoepman merkt op dat het contacttracingplatform van Apple en Google eenvoudig voor een gecentraliseerde
vorm van contact tracing is te gebruiken.

Kwaadaardige apps zouden daarnaast via de technologie kunnen achterhalen met wie een besmet persoon in contact
is geweest. En niet alleen besmette personen zijn op deze manier te volgen. Ook niet-besmette personen kunnen via
het contacttracingplatform worden gevolgd.

Function creep is een ander punt waar Hoepman zich zorgen over maakt. Het is niet uit te sluiten dat het gebruik van
contact tracing voor andere doeleinden in de toekomst acceptabel en proportioneel wordt gevonden. Doordat de
vereiste technologie al aanwezig is, is die dan ook eenvoudig in te zetten. Daarnaast heeft de technologie grote
commerciële waarde, omdat het een zeer gedetailleerd beeld in de contacten van mensen geeft.

Afsluitend concludeert de privacyonderzoeker dat gebruikers er straks op moeten vertrouwen dat Apple en Google
de apps die van de ingebouwde contact tracing gebruikmaken goed controleren en dat ze druk van overheden en
commerciële motieven weerstaan. "Dat is verschrikkelijk veel vertrouwen...", besluit Hoepman.


 

Abraham54

Admin
Team lid
Lid geworden
2 aug 2016
Reacties
16.227
Reaction score
2.833
Punten
113
Leeftijd
66
Wat ik net gepost heb, noopt mij goed na te denken of ik nog weer een smartphone wil hebben en zal kopen.
 

Abraham54

Admin
Team lid
Lid geworden
2 aug 2016
Reacties
16.227
Reaction score
2.833
Punten
113
Leeftijd
66
NU.nl
Google en Apple melden eisen voor toegang tot technologie
voor corona-apps


Apple en Google hebben maandag regels bekendgemaakt waar instanties aan moeten voldoen als ze gebruik
willen maken van hun technologie voor corona-apps.
Zo krijgen apps die locatiedata van gebruikers verzamelen geen toegang tot de technologie.

Google en Apple slaan de handen ineen om een technologie te ontwikkelen waarmee mensen gewaarschuwd
worden als ze in de buurt zijn geweest van iemand die positief is getest op het COVID-19-virus.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van bluetooth.

Het idee is dat smartphones continu een bluetoothsignaal uitzenden en dat er een logboek ontstaat van andere
smartphones die in de buurt zijn geweest. Op de telefoons wordt een uniek nummer opgeslagen.
Gebruikers kunnen dit logboek delen met de autoriteiten, zodat de personen achter de opgeslagen nummers
gewaarschuwd kunnen worden.

Apps die gebruikmaken van locatiegegevens van gebruikers krijgen geen toegang tot de technologie van
Apple en Google, maken de bedrijven nu bekend.

Daarnaast mogen de apps alleen worden gebruikt voor de uitbraak van het virus.
De apps mogen bijvoorbeeld niet gebruikt worden om advertenties te verspreiden.

Ook moeten gebruikers expliciet toestemming geven voor het delen van een positief testresultaat en moeten
de apps de hoeveelheid gegevens die ze verzamelen, minimaliseren.

Slechts één corona-app per regio krijgt toegang

De bedrijven zijn van plan alleen gezondheidsautoriteiten toegang te geven tot de technologie.
Ook wordt de technologie slechts aan één app per land of regio toegekend, om versnippering te voorkomen.

Apple en Google hebben vorige week een testversie van de technologie beschikbaar gemaakt voor appontwikkelaars.
Daarnaast hebben de techgiganten maandag voorbeelden vrijgegeven van hoe zo'n corona-app eruit zou kunnen zien.
De bedrijven zijn van plan om de definitieve versie van hun technologie medio mei uit te brengen.
 

Abraham54

Admin
Team lid
Lid geworden
2 aug 2016
Reacties
16.227
Reaction score
2.833
Punten
113
Leeftijd
66

GroenLinks wil opheldering van minister
over uitwerking corona-app


maandag 18 mei 2020, 14:17 door Redactie, 17 reacties

GroenLinks wil opheldering van minister De Jonge over de uitwerking van de nieuwe corona-app. Aanleiding is de
aankondiging van burgerrechtenbeweging Bits of Freedom dat het niet deelneemt aan de begeleidingscommissie.
De commissie bestaat uit externe deskundigen en is in het leven geroepen om de overheid bij de ontwikkeling
van de nieuwe corona-app te adviseren.

Volgens Bits of Freedom heeft het ministerie van Volksgezondheid fundamentele vragen nog altijd niet beantwoord,
zoals welk probleem het precies wil oplossen. "Ze heeft geen beeld van de oorzaken van dat probleem.
En geen idee wat de kenmerken van een oplossing zouden kunnen zijn.

Uit niets blijkt dat het ministerie in alle breedte heeft nagedacht over hoe je dat zou kunnen oplossen (zonder meteen
uit te komen bij "technologie gaat ons redden.")", zegt Rejo Zenger van Bits of Freedom.

Ook hekelt de burgerrechtenbeweging het feit dat het door de GGD opgestelde eisenprogramma niet openbaar is en
dat de overheid al heeft gekozen voor het door Apple en Google ontwikkelde framework voor contactonderzoek.

"Dat dat soort keuzes al gemaakt zijn, maakt dat een advies daarover vrij zinloos is. We willen best adviseren, maar dan
moet het ministerie er ook voor openstaan om zichzelf bij te sturen", merkt Zenger op, die verder stelt dat de
samenstelling van de commissie onduidelijk is en dat er weinig gedaan lijkt te zijn met de eerdere inbreng van
Bits of Freedom.

GroenLinks-Kamerleden Buitenweg en Ellemeet willen nu opheldering van de minister. Zo moet De Jonge een reactie
geven op de kritiek dat fundamentele vragen over de doelstelling nog onbeantwoord zijn en dat er niets is gedaan
met eerdere aangedragen adviezen.

Verder vragen Buitenweg en Ellemeet of de minister bereid is het eisenprogramma van de GGD openbaar te maken
en of het klopt dat het kabinet al voor een bluetooth-app heeft gekozen, ook al hebben experts tijdens een
rondetafelgesprek in de Tweede Kamer getwijfeld over de geschiktheid van de technologie.

Verder moet de minister laten weten of er andere alternatieven voor digitale ondersteuning van contactonderzoek
zijn onderzocht, zoals het gebruik van tokens met UltraWideBand-technologie, of apps die zijn gebaseerd op het
scannen van qr-codes. "Zo ja, wat was de uitkomst van dat onderzoek? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid om
alternatieven voor een app op bluetooth-basis alsnog nadrukkelijk te onderzoeken?", aldus de Kamerleden.

Afsluitend moet de minister duidelijkheid geven over de samenstelling van de commissie.
De Jonge heeft drie weken de tijd om de Kamervragen te beantwoorden.


Bron:
 

Abraham54

Admin
Team lid
Lid geworden
2 aug 2016
Reacties
16.227
Reaction score
2.833
Punten
113
Leeftijd
66
Zie ook:

Het door de Big Brothers Google en Apple gecreëerde platform houdt dus in dat bij operationeel worden van het Google Apple Contact Tracing platform (GACT), allerlei persoonlijke data gaan landen op de door beiden beheerde servers.

Dat betekent indien ook nog de Nederlandse regering dit platform gaat gebruiken, dan misacht onze regering de eigen privacy wetgeving, iets anders kan ik er niet van maken.

Ik ben ook benieuwd hoe de Europese waakhond over dit platform denkt, waarbij privé data naar niet door de overheden gecontroleerde servers gaat.
 

Abraham54

Admin
Team lid
Lid geworden
2 aug 2016
Reacties
16.227
Reaction score
2.833
Punten
113
Leeftijd
66

Overheid in contact met Apple en Google over nieuwe corona-app

woensdag 20 mei 2020, 10:29 door Redactie, 6 reacties

De overheid heeft afgelopen week contact gehad met Apple en Google over de nieuw te ontwikkelen corona-app
die mogelijk voor bron- en contactonderzoek zal worden ingezet. De broncode van de app zal via GitHub openbaar
worden gemaakt. Dat heeft minister De Jonge van Volksgezondheid bekendgemaakt.

Het verzoek voor een app is afkomstig van de GGD, dat een eisenprogramma aan de minister heeft aangeboden.
"In het programma van eisen wordt geschetst dat er, in aanvulling op het bestaande bron- en contactonderzoek,
behoefte is aan een app die nabijheid anoniem registreert zodat meer (want ook niet herinnerde) contacten van
een besmet persoon sneller (want digitaal) worden opgespoord. Wie langere tijd nabij een besmet persoon is
geweest krijgt een daarbij passend handelingsperspectief", aldus de minister.

In aanloop naar de ontwikkeling van de nieuwe corona-app is er een bouwteam samengesteld en is er afgelopen
week gekeken naar het hergebruiken van de broncode van andere apps. Tevens heeft er afstemming met Apple
en Google plaatsgevonden, alsmede verschillende Europese landen. Eerder had de minister al aangekondigd dat
de nieuwe corona-app gebruik gaat maken van de programmeerinterface (API) van Apple en Google.
Deze API zorgt voor interoperabiliteit tussen Android- en iOS-toestellen die van bluetooth contactonderzoekapps gebruikmaken.

Verder is er een eerste versie van de architectuur gemaakt en is bepaald dat wordt gewerkt met open source
broncode op basis van de European Union Public Licence (EUPL)2.
De broncode van de app zal op GitHub verschijnen.

Proof-of-concept

"De eerstvolgende stap is het realiseren van de "proof of concept". Alle tussenresultaten zullen daarbij openbaar
zijn en iedereen die wil kan meekijken en voorstellen doen", stelt De Jonge, die verder opmerkt dat privacy,
risico's voor de nationale veiligheid en informatieveiligheid vanaf het begin worden meegenomen.
Zo wordt er een "data protection impact assessment” (DPIA) opgesteld die al in concept openbaar zal worden
gemaakt. Ook zullen onder meer het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de Autoriteit Persoonsgegevens
bij de ontwikkeling van de app zijn betrokken.

De minister verwacht dat een eerst proof-of-concept van de app eind mei gereed is en dat in juni de eerste tests
kunnen plaatsvinden. "Niet alleen wordt de mogelijke meerwaarde van een app in de bestrijding van het
coronavirus hierbij onderzocht, maar ook worden zaken als adoptie, gedragseffecten, privacy, digitale inclusie,
informatieveiligheid en nationale veiligheidsrisico’s meegenomen", zo laat De Jonge weten.
De minister verwacht in juli de testresultaten te kunnen presenteren en bij een positief resultaat een voorstel voor
het invoeren van de app te kunnen doen.

Bron:


Noot: iOS 13 bèta is uitgebracht inclusief de Apple versie van het Google Apple Contact Tracing platform (GACT).
In deze bèta is deze specifieke toepassing nog uitgeschakeld, zal dus door de gebruiker geactiveerd moeten worden,
Dan wordt ook automatisch Bluetooth ingeschakeld om contact te krijgen met andere smattphones.

Geeft één van de andere smartphones bericht dat de eigenaar besmet is, dan krijgt de iOS gebruiker daar een nader bericht over.

Dit loopt dus alles via de privé servers van Google en Apple.
 

Abraham54

Admin
Team lid
Lid geworden
2 aug 2016
Reacties
16.227
Reaction score
2.833
Punten
113
Leeftijd
66
@Veng vraagt zich af waarom hij er niks van vanaf weet!
 

Roxmarie

Heeft veel posts
Bekend gezicht
Lid geworden
28 mei 2019
Reacties
1.729
Reaction score
805
Punten
113
Ik had het inderdaad ergens gelezen, dat je het hoedan ook op je telefoon krijgt, die is dus alvast "besmet" je kunt er niets aan doen als zulke grootmachten hieraan meewerken om het niet op je telefoon te krijgen.
Ja hem uitzetten en nooit meer aan.
 
Bovenaan Onderaan